BUFUS delstudie 1

Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättning och dess Stödresurser i Blekinge BUFUS i Blekinge, delstudie 1

Rapport BKC 2015:3

Den här rapporten presenterar resultat av en enkätundersökning riktad till samtliga personer i Blekinge län som är berättigade till och använder sig av personlig assistans samt är myndig. Syftet var att undersöka hur mänskliga stödresurser påverkar levnadsförhållanden för människor med funktionsnedsättningar samt kartlägga upplevd livskvalitet, livstillfredställelse, livsvillkor samt hur den personliga personliga assistansen upplevs och fungerar för brukare i Blekinge län.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2015-09-10 14:06:28 av Sverker Berggren