Avslutningsseminarie Förbättringsprogram

Här kan du ladda ner dokumentation från avslutningsseminariet i Förbättringsprogram Äldre 2013. Seminariet hölls på Kreativum den 28 maj 2013.

Under våren 2013 har det pågått ett Förbättringsprogram inom äldreområdet. I programmet har åtta team från såväl hemtjänst som särskilt boende medverkat. De olika teamen har bestått av chef, undersköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.

Varje team har genomfört ett systematiskt förbättringsarbete på sin enhet utifrån ett aktuellt område som man önskat förbättra. Som stöd i detta arbete har teamen mötts vid fyra Lärandeseminarier. Varje team har dessutom haft stöd av utsedda handledare. I programmet har även cheferna haft egna seminarier i syfte att stärkas i sin funktion som coach och ledare för teamet.

Vid det avslutande seminariet den 28 maj presenterade teamen sina förbättringsarbeten för de inbjudna gästerna från kommunerna. Under dagen fick deltagarna även medverka i en kreativ workshop där man runt varje bord fick reflektera utifrån rubrikerna Nuläge, Idévägg samt 2020.

I nedanstående bildspel och presentationer kan du ta del av de olika förbättringsarbetena, foto från dagen samt resultaten från den kreativa workshopen.

Senast uppdaterad 2014-09-22 15:29:11

Kontakta Blekinge kompetenscentrum

Postadress:
Landstingets kansli
Blekinge kompetenscentrum
371 81 Karlskrona

Besöksadress:
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona


Fax:
0455-73 78 30

E-post:
kompetenscentrum@ltblekinge.se