Inspirationsdag: Förbättringsarbete inom äldreområdet

Vid inspirationsdagen som arrangerades av Blekinge kompetenscentrum, deltog cirka 70 personer av olika yrkeskategorier från hela länet. Flertalet av deltagarna hade medverkat i något av de förbättringsprogram som genomförts i Blekinge de senaste fyra åren.

Inspirationsdagen hölls på Ronneby brunn den 16 oktober 2013. Syftet med dagen var att ge deltagarna och de olika teamen en uppdatering i förbättringskunskap samt en inspiration att jobba vidare med förbättringar i sin verksamhet. Under dagen fick deltagarna medverka i en workshop där man gruppvis arbetade med de tre delarna: Nutid, Vision och Handlingsplan. Dessutom medverkade Christina Sigvant, Karlshamns kommun och Irene Axman Andersson, Region Skåne, med föreläsningar.

Huvudansvariga för dagens genomförande var Mia Gustavsson, Maria Kusagård, Rebecca Welander och Mats Wennstig.

Senast uppdaterad 2014-05-05 11:27:51 av Jens Qwarngård