Icke-farmakologiska metoder i vård och omsorg för äldre

Under 2012-2013 pågick en länsgemen samsatsning på området Icke farmakologiska metoder (IFM) inom äldreområdet i Blekinge.

Under våren har en baseline-mätning kring användandet av IFM i länets äldreomsorg och hemsjukvård genomförts. Den 23 maj hölls en inspirationsdag för chefer och hälso- och sjukvårdspersonal då denna mätning presenterades. Under dagen inspirerades deltagarna av följande föreläsningar:

  • Betydelsen av fysisk aktivitet för äldre
  • Äldres sömn och omvårdnad för god sömn
  • Alternativa behandlingsmetoder vid smärta hos äldre.

Material från den 23 maj

Den 23 maj 2012 hölls flera föreläsningar inom området icke-farmakologiska metoder. Här kan du se de inspelade föreläsningarna och ladda ned föreläsarnas material.

Icke farmakologiska metoder
av Anna Hedström, Carina Ström och Mats Wennstig

Betydelsen av fysisk aktivitet för äldre
av Gerthi Persson

Äldres sömn och omvårdnad för god sömn
av Amanda Hellström

Alternativa behandlingsmetoder vid smärta för äldre
av Lena Sandin Wranker

Kartläggning av IFM i Blekinge
Hur gjorde vi?

Inspelade föreläsningar

Föreläsningen Icke farmakologiska metoder delades upp mellan tre personer: Anna Hedström, Carina Ström och Mats Wennstig. Annas och Mats delar finns inspelade.

Senast uppdaterad 2014-09-22 15:28:44

Kontakta Blekinge kompetenscentrum

Postadress:
Landstingets kansli
Blekinge kompetenscentrum
371 81 Karlskrona

Besöksadress:
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona


Fax:
0455-73 78 30

E-post:
kompetenscentrum@ltblekinge.se