Inspirationsdag kring icke-farmakologiska metoder i vård och omsorg för äldre den 3 april 2014

Inom ramen för det länsgemensamma FoU-arbetet pågår en satsning kring Icke farmakologiska metoder (IFM) inom vård och omsorg för äldre. Den 3 april hölls en inspirationsdag på Ronneby Brunn för olika professioner från länets kommuner och landsting.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2014-05-27 08:18:12 av Jens Qwarngård

Kontakt

Mats Wennstig Mats Wennstig FoU-strateg Blekinge kompetenscentrum 0455-73 78 13, 0734-47 13 03