Utbildning Äldre och psykisk hälsa 6-7 mars 2014

Inom ramen för det länsgemensamma FoU-arbetet pågår en satsning kring Äldre och psykisk hälsa. Den 6-7 mars hölls 3 halvdagar med totalt 700 åhörare. Deltagarna bestod av olika professioner från olika verksamheter i såväl landsting som kommun i länet.

Inspiratör och huvudföreläsare var Susanne Rolfner Suvanto, Fil.mag, sjuksköterska, författare och skribent samt projektledare inom Äldres psykiska hälsa vid SKL.

Vid dagen inspirerades deltagarna av följande föreläsningar:

  • Mellan äldreomsorg och psykiatri
  • Första hjälpen till psykisk hälsa äldre — en utbildningssatsning i hela länet
  • Våga fråga - våga se — en webbaserad utbildning

Senast uppdaterad 2014-05-27 08:17:13 av Jens Qwarngård

Kontakt

Mats Wennstig Mats Wennstig FoU-strateg Blekinge kompetenscentrum 0455-73 78 13, 0734-47 13 03