Samarbete

Centrumets arbete omfattar ett avtal om samarbete mellan Landstinget Blekinge och de fem kommunerna i Blekinge och även samarbete med nationella (t.ex. Blekinge Tekniska Högskola, Lunds Universitet,Malmö Högskola) och internationella universitet (t.ex. Washington University School of Medicine in St.Louis).

Senast uppdaterad 2017-01-26 11:18:29