Kulturprogrammet

Nytt Kulturprogram i Karlskrona och Karlshamn med start vecka 6.
Kulturprogrammet ger deltagarna möjlighet att prova på ett antal olika
kulturformer sida vid sida med professionella kulturarbetare som motiverar
och stöttar individen. Varje deltagare arbetar efter en konkret handlingsplan
som följs från start till avslutning. Programmet är tolv veckor långt
och hålls tre dagar i veckan varav en dag är självstudier.
Deltagarna arbetar mot egna mål där de varvar teoretiska kunskaper
med praktisk tillämpning. De får prova, reflektera och utmana sig själva
– utan att behöva känna pressen att prestera för presterandets skull.
Exempel på moment i utbildningen: slöjd, teater, musik, dans och skrivande.

Utbildning för kulturarbetarna

Utbildningen till certifierad välbefinnande coach har utformats i samarbete mellan Center for Well-Being vid Washington University School of Medicine i St. Louis, USA och den ideella organisationen Anthropedia Foundation. Syftet med utbildningen är att förmedla de kunskaper och färdigheter som krävs för att genom coaching kunna stärka och medvetandegöra individen till att göra livsstilsval som ger ett ökat välbefinnande och bättre hälsa. Framförallt är metoden hälsofrämjande och förebyggande. Utbildningen riktar sig mot ett brett urval av olika yrkesgrupper. Chefer i olika nivåer inom en organisation, lärare, läkare, sjuksköterskor, socialarbetare, folkhälsovetare och annan vård- och omsorgspersonal som utbildas till välbefinnande coach, får genom utbildningen redskap och metoder för att kunna stödja ungdomar i utanförskap, vuxna mitt i arbetslivet och en allt större äldre befolkning, att göra egna levnadsval för att främja psykisk, fysisk och social hälsa.

Senast uppdaterad 2017-10-24 14:05:00