Välbefinnande Coaching

Du som är handläggare eller psykiatrikontakt kan anmäla eller be deltagaren att anmäla sig själv till välbefinnande coaching genom att direkt skicka deltagarens namn och kontaktuppgifter till våra coacher. Coachen kommer att ta direktkontakt med deltagaren för en första träff med honom/henne där deltagaren kan avgöra om han/hon vill delta i en 6-månaders coaching aktivitet

Karlskrona:
Malena Björkell 0734-47 13 08
malena.bjorkell@ltblekinge.se

Ronneby:
Caroline Svendsen 0734-47 13 49
caroline.svendsen@ltblekinge.se

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg:
Ulrika Arvering 0734-47 13 07
ulrika.arvering@ltblekinge.se

Deltagarna möter under cirka sex månader våra utbildade coacher. Målet är att denna välbefinnande coachning ska stärka individen. Vår ambition är att deltagarna under och efter projekttiden får uppleva ett ökat välbefinnande och en egen personlig utveckling.

Utbildning för välbefinnande coacher

Utbildningen till certifierad välbefinnande coach har utformats i samarbete mellan Center for Well-Being vid Washington University School of Medicine i St. Louis, USA och den ideella organisationen Anthropedia Foundation. Syftet med utbildningen är att förmedla de kunskaper och färdigheter som krävs för att genom coaching kunna stärka och medvetandegöra individen till att göra livsstilsval som ger ett ökat välbefinnande och bättre hälsa. Framförallt är metoden hälsofrämjande och förebyggande. Utbildningen riktar sig mot ett brett urval av olika yrkesgrupper. Chefer i olika nivåer inom en organisation, lärare, läkare, sjuksköterskor, socialarbetare, folkhälsovetare och annan vård- och omsorgspersonal som utbildas till välbefinnande coach, får genom utbildningen redskap och metoder för att kunna stödja ungdomar i utanförskap, vuxna mitt i arbetslivet och en allt större äldre befolkning, att göra egna levnadsval för att främja psykisk, fysisk och social hälsa.

Efter utbildningen förväntas en certifierad välbefinnande coach vara en expert i livsstilsförändring, stresshantering, och även expert i att stimulera till ökande självkännedom. En personcentrerad välbefinnande coach hjälper individer i hur de blir hälsosamma, positiva, inspirerade, produktiva, och motståndskraftiga (eng. resilient) när de möter stress och utmaningar i sina liv.

Välbefinnande coaching strävar både efter att främja en hållbar hälsa och välbefinnande och att minska andelen livsstils- och stressrelaterade sjukdomar. Allt vi gör fokuserar på hela människan: kropp, tankar och själ.

Coachingens innehåll:

Coaching–metoden är integrerande och har ett tvärvetenskapligt innehåll. Metoden kombinerar teoretisk kunskap och fysiska övningar för att klienten ska utveckla både fysisk, psykisk och själslig hälsa och välbefinnande.  En betydelsefull del är förståelsen för hur viktig konst och kultur (och alla humaniora ämnen) är för vårt välmående.

Genom samarbete med koreografer används ett unikt program, Body Awakening. Body Awakening hjälper till att fördjupa förståelsen av och medvetandet om sin egen kropp genom rörelse, koordinationsövningar, och samtida danstekniker.

Coaching upplägg:

Coaching är i enskild form där en session är 1,5 timmar. Frekvensen bör vara 1gg/v men kan även ske var 14:e dag. I en session ingår olika moment som t.ex. body-awakening, genomgång av interaktiv DVD, co-active coaching och övningar av olika slag.

Senast uppdaterad 2017-12-05 12:54:10