Hälso-, sjukvård och omsorg

En gemensam och tydlig kommunikationsteknik för landsting och kommun samt mellan aktörerna inom landstinget.

Samordnad vårdplanering

Samordnad vårdplanering genom videokonferens skapar en ny mötesplats och ett nytt verktyg för ökad tillgänglighet och därmed höjd kvalité. Digital teknik kan komplettera det befintliga vårdutbudet och effektivisera vårdprocesserna. Videosamtal kan även ge stöd och hjälp till patienter, anhöriga vid permissioner eller hemgång.

Vårdkanalen

Innebär att du som vårdtagare via TV:n eller datorn hemifrån kan komma i kontakt med hälso-, sjukvård och omsorg. Via skärmen kan vårdgivare och vårdtagare se och tala med varandra. På så vis behöver du inte att ta dig till vårdcentralen. Att samtala via bild kan förenkla bedömningen av hälsotillståndet och därmed bidra till en kvalitetshöjning. En annan styrka är att Vårdkanalen även ska kunna länka över information såsom instruktioner, film och patientutbildningar utifrån behandlingar, undersökningar och operationer.

Nätbaserat lärande

I detta delprojekt kan vi påvisa hur digital teknik kan kompetensutveckla personal och medborgare genom att komplettera det befintliga lärandet med nätbaserat lärande såsom konsultation, utbildning och handledning. Målet är att skapa nya metoder för lärande och kompetensförsörjning samtidigt som en tillgänglighet via persondatorer leder till en mer hållbar utveckling inom vård och omsorg.

Senast uppdaterad 2014-02-04 08:35:02