Folkhälsa

Planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Virtuellt Hälsotorg

Med ett virtuellt hälsotorg vill vi skapa en stödjande miljö där du kan hämta hälsoinformation och inspiration för att själv förbättra den egna hälsan.  Virtuellt hälsotorg skapar en förbättrad hälsodialog mellan dig och hälso- och sjukvård. Här kan frågor och faktorer som påverkar hälsan lyftas upp. Den lokala förankringen är viktig, bland annat för att du även ska ha möjlighet att boka tid för hälsosamtal och andra aktiviteter.

Virtuell Ungdomsmottagning (BUMO - Blekinge Ungdomsmottagning)

En virtuell ungdomsmottagning ska öka tillgängligheten för målgruppen ungdomar i åldern 13-25 år till de befintliga professionerna på de fysiska ungdomsmottagningarna. Via hemsidan ska finnas möjlighet att boka tid, få kontakt med personal i frågor som inte kräver mottagningstid med mera. Virtuella ungdomsmottagningen ska erbjuda en ökad tillgänglighet och service bland annat genom att användaren får tillgång till viss egendiagnostik.

Senast uppdaterad 2014-02-04 08:35:09