Digital kulturhälsoutbildning

Välkommen att delta i en ny digital kulturhälsoutbildning!
Utbildningen ger dig värdefull kunskap om kulturens effekter på hälsan och stimulerar dig att använda kulturaktiviteter som ett redskap för att uppnå bättre livskvalité.
Låt dig inspireras...

Kultur är en väl beprövad resurs, skapad av människan själv. Alla individer innehar kreativa resurser som kan användas för att underlätta läkningsprocesser. Oavsett din yrkesroll eller om du är patient/brukare så är vardagen och de uttrycksmöjligheter som finns till förfogande en viktig del av det vi kallar livskvalité. Genom ökad kunskap om kulturens positiva hälsoeffekter får du fler kreativa verktyg för att förebygga ohälsa.

Den digitala kulturhälsoutbildningen är framtagen i samarbete med Karolinska institutet och kulturhälsoforskaren Eva Bojner Horwitz och är en del av implementeringen av projekt Kultur & Hälsa. Den bygger på senaste forskning i Kulturhälsoboxen

Utbildningen kan användas på flera sätt; genom att bli uppmärksammad på kulturens positiva hälsoeffekter kan du förbättra ditt eget välbefinnande men den ger också konkreta tips och inspiration till hur kultur kan användas i vård – och omsorgsarbete och den motiverar till att lotsa patienter/brukare vidare till kulturella aktiviteter som finns i vår närhet.

Se en kort reklamfilm om utbildningen! 

Senast uppdaterad 2016-05-02 13:22:45

Kontakt

Ulrika Harris FoU-strateg Blekinge kompetenscentrum 0734-47 12 91