Utvecklingsgrupperna

Här redovisas de tio utvecklingsgrupper som bildats och deras uppgifter.

Rekryteringsgrupp

Upprätta dokument specifikt för avdelningarna angående kriterier vid anställning och vikariat med jämställdhetsperspektiv. Kvalitetssäkra anställningar och intervjuer med mera. Seminarier för chefer och fackliga om "Medveten rekrytering".

PR-grupp

Marknadsföra avdelningarna och kliniken utåt. Bland annat skapat en folder med tydliga mål och visioner. Gjort PR-film tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola, "Roll-ups" med budskapet "Mer män i vården", anordnat PR- veckor med mera.

IT-grupp

Leverera relevanta presentationsmaterial. Vara behjälpliga med it-kunskap ute på avdelningarna. Arbetat med klinikens webbsida.

PRAO-grupp

Planera och utforma underlag med tydliga jämställdhetsperspektiv för elever. Dokument angående PRAO-verksamhet har upprättats.

Vårdkedjegrupp

Mentorskap för mångfald, kommunikation bland annat mellan personal på avdelningarna och kliniken. Utarbetat en folder för nyanställda.

PAJ-grupp (Prova Annans Jobb)

Planlagt och organiserat så att medarbetarna har kunna hospitera en hel eller halv dag på någon av de andra avdelningarna inom projektet (detta för att öka förståelsen för varandras jobb).

Utbildningsgrupp

Kartlagt kompetens och utbildning som finns på avdelningarna. Vad behövs? Vilka utbildningar ska vara obligatoriska och vilka ska vara frivilliga?

EPO-grupp (Ekonomi, Produktion, Organisation)

Bland annat plocka fram siffror som visar på lönsamhet i projektet. Skriva jämställhetsplan för avdelningarna i projektet utifrån landstingets centrala jämställdhetsplan. Enkäter för medarbetare som slutar samt enkäten för de som börjar.

Trivselgrupp

Kartlagt trivseln på arbetsplatsen med "jämställdhetsglasögon". Anordnat trivseldagar. Gruppen har haft visst budgetansvar för anordning av trivselaktiviteter.

Friskvårdsgrupp

Kartlagt och jobbat för ökad hälsa på avdelningarna. Gruppen har haft visst budgetansvar.

Senast uppdaterad 2014-02-04 16:06:02