Bakgrund och mål för ImPrim

ImPrim-projektet är ett av flaggskeppsprojekten inom åtgärdsplanen för EU:s strategi för Östersjöområdet.

Projektet — som inleddes av NDPHS:s (Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing) expertgrupp för primärvård — finansieras huvudsakligen via EU:s program för Östersjöområdet (EU Baltic Sea Region Programme).

Projektet är ett samarbete som sträcker sig över tre år och som innefattar 12 partners (ledande sjuk- och hälsovårdsinstitutioner) från Vitryssland, Estland, Finland, Lettland, Litauen och Sverige. Tack vare bidrag från Sidas Östersjöenhet har även rysk medverkan blivit möjlig.

Det övergripande målet är att förbättra folkhälsan (särskilt i Östersjöområdets östliga delar). Inom detta breda område kommer projektet att fokusera på primärvården och den roll som denna spelar för det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet och den regionala konkurrenskraften. Det särskilda målet för primärvårdsprojektet är

Att verka för att högkvalitativa primärvårdstjänster i Östersjöområdet fördelas på ett rättvist sätt, i syfte att öka kostnadseffektiviteten inom det offentliga sjuk- och hälsovårdssystemet och på ett effektivt sätt bekämpa smittsamma sjukdomar och socialt relaterade hälsoproblem.

På en mer specifik nivå syftar projektet till att uppnå följande förändringar:

  • Bättre förutsättningar för att minska förekomsten av socialt relaterade hälsoproblem och smittsamma sjukdomar i den östra delen av Östersjöområdet
  • Bättre förutsättningar för att öka de ekonomiska och personella resurserna inom primärvården
  • Bättre förutsättningar för att förbättra kvaliteten inom primärvårdstjänsterna
  • Minskade geografiska skillnader i tillhandahållandet av primärvårdstjänster

Senast uppdaterad 2014-01-30 17:40:22