Diagnostik på distans räddar liv

Arbetet med en digitalisering av patologin tar nu stora kliv framåt. Tack vare företaget RxEyes webbtjänst är det snart möjligt för Landstinget Blekinges patologer att skicka, ta emot och granska bilder på vävnadsprover. Oavsett var i världen de befinner sig.

Ett av Centrum för Telemedicins delprojekt handlar om att bygga upp en digitalisering av patologin i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och företaget RxEye. Bristen på specialkompetens inom patologin är stor inte bara i Sverige utan även i stora delar av Europa. Behovet av att hitta effektiva moderna lösningar som kan möta den ökade mängden patienter och samtidigt leverera snabba och säkra provsvar är därför nödvändigt.

Tack vare nya tekniska möjligheter går det numera att granska vävnadsprover digitalt. Proverna scannas in och skickas till en särskild bildbank. Det ställer naturligtvis höga krav på både sekretess och säkerhet. Den webbtjänst som RxEye erbjuder är godkänd enligt Personuppgiftslagen och Patientdatalagen.

- Vi håller just nu på att utveckla online-tjänsten så att den blir så interaktiv och användarvänlig som möjligt för verksamheten, säger Katarina Sulasalmi, projektledare för Centrum för Telemedicin.

 Den här typen av webbtjänst inom bilddiagnostik används redan inom röntgen. Men till skillnad från röntgenbilder som är gråskaliga är vävnadsproverna färgade. Dessutom kan proverna vara förstorade upp till 200 - 400 gånger. Det är alltså mer komplicerat och ställer därför högre krav på tekniken. Röntgenbilder har man dessutom en mångårig erfarenhet av att kunna granska digitalt , vilket man inte har inom patologin.

Tidigare när man diagnostiserade alla prover genom att titta i mikroskop skedde all hantering av vävnadsprover fysiskt. Tunna snitt från sjuk vävnad monterades på glas och blev granskat av en patolog som sedan gav ett utlåtande. Ville man att någon annan patolog skulle titta på provglaset på annan ort fick man packa in glasen väl och skicka det som en postförsändelse. Vilket tar både mycket resurser och lång tid och påverkar miljön. Nu kan man i stället i hög förstoring  scanna in bilden av vävnadsprovet och utföra diagnostiken på den digitala bilden.

I dag har patologin i Blekinge en särskild maskin/scanner som omvandlar provet till en digital bild.

Att kunna skicka digitala bilder inom patologin i Landstinget Blekinge för med sig fantastiska möjligheter.

- Våra patologer kan befinna sig var som helst, hemma eller utomlands, det enda som krävs är egen uppkoppling. För att kunna logga in på webbplatsen, som bara de har behörighet till, krävs ett engångslösenord, som de får via sin mobiltelefon.

Målet är att inom snar framtid även skriva avtal och dela bilder för diagnostik med patologer nationellt och så småningom även internationellt.

Möjligheterna med en digitalisering bidrar till en ökad attraktionskraft vid rekrytering av patologer, bland annat genom att den möjliggör en betydligt mer flexibel arbetssituation såväl avseende arbetstider som arbetsplats och ergonomi, menar Katarina Sulasalmi, projektledare för Centrum för Telemedicin.

- Digitaliseringen kommer att få en stor betydelse för patienterna, Vi får snabbare och säkrare provtagningsresultat inom cancerdiagnostik. Det ger också bättre möjligheter till en jämlik, jämställd och rättvis vård. Dessutom blir tillgången till uppdaterad expertis, second opinion och akuta konsultationer bättre när vi snabbt och enkelt kan skicka prover till andra specialister i världen.

Senast uppdaterad 2014-01-30 17:06:24