Webbkollen - ett telefonsamtal gör skillnad

Brister i informationen och fel i läkemedelslistor efter sjukhusvistelse — det är två områden som ökar risken för onödiga återinskrivningar. Men ett uppföljande telefonsamtal i hemmet inom 72 timmar kan vara en del av lösningen.

En viktig del i äldrelotsarbetet är att identifiera förbättringsåtgärder. Som en utveckling av Webbkollen återinskrivna i fas fem, där man ville hitta orsaker till återinskrivningar, lanserades därför Webbkollen hemma. Äldre över 65 år som varit inlagda på vårdavdelning 45 och på MOA, Medicinsk observationsavdelning, på Blekingesjukhuset i Karlskrona erbjöds en telefonintervju med syftet att undvika återinskrivningar och att göra deras hemgång tryggare.

Den som höll i det arbetet var sjuksköterskan Jennie Åstrand.Varje vardag gick hon upp till avdelningarna och presenterade sig för de patienter som var på väg att skrivas ut och erbjöd dem att bli uppringda inom 72 timmar efter att de kommit hem.

- Att skapa en första kontakt med dem innan de åkte hem ökade deras trygghet och tillit till mig.Det optimala är att låta det gå 48 timmar innan man ringer upp eftersom de behöver få vara hemma en tid innan problem och frågor uppstår, menar Jennie.

Samtalen kunde ta allt från tio minuter till en timme och de fick svara på frågor om sin hemgång, om vad som fungerat och vad som inte gjort det.

- Hade de några frågor så försökte jag som sjuksköterska och med mina kontakter på avdelningarna hjälpa dem med det för att förhindra en återinskrivning. Jag erbjöd dem också kontakt med en äldrelots.

Uppskattat samtal

I samtalet med äldre fick Jennie ofta påpeka att det var viktigt att få veta vad som inte fungerat så att vården och omsorgen kan bli bättre. Hon upplevde ibland att många äldre är rädda för att de ska drabbas negativt om det kommer fram vad de sagt.

- En patient var rädd att läkaren på vårdcentralen skulle få veta att hon inte var nöjd. Hon ville byta läkare men vågade inte utan tyckte det var pinsamt och obehagligt.

När en del patienter inte kan prata själva på grund av att de mår för dåligt eller är dementa pratar Jennie med maken, frun, barn eller annan närstående.

- Jag känner att jag gör nytta och att samtalen blir bra. Feedbacken från de äldre har varit positiv. De får information och de får möjlighet att ställa frågor vilket ökar deras trygghet. En äldre sa att det bästa med sjukhusvistelsen var att jag ringde tillbaka till henne.

Vissa saker går att åtgärda direkt.  Som till exempel när en patient hade blivit insatt på nya mediciner men inte hade fått med sig medicin eller medicinlista hem. Inte heller visste hemsjuksköterskan eller hemtjänsten något om medicinändringarna.

- Det var olika bitar som gjorde att det fallerade, det brast både från sjukhuset och hemsjukvården. Jag ringde några samtal och ordnade upp det men det är annars ett klassiskt exempel på när det hade kunnat sluta med en återinskrivning av den här patienten.

Information når inte hela vägen fram

En patient med sväljsvårigheter som väntade på röntgen skickades hem utan recept på näringsdrycker. Han hade varken hemtjänst eller familj. Remissen till dietisten blev liggande och istället var det några vänner som åkte i väg till apoteket och handlade till honom. En annan patient hade varit inlagd för andningsbesvär och behandlades med kortison. Han hade fått ett recept att hämta ut men den informationen hade inte nått honom.

- Hans andning var väldigt påverkad när jag ringde honom. Det hann gå tre dagar innan han fick sin medicin. Alla de här tre fallen hade kunnat leda till återinskrivning.Jennie kan se två områden som brister och som kan leda till onödiga återinskrivningar. Och det är att man missar att skicka med patienten en ny uppdaterad medicinlista och att patienten inte har fått eller tagit till sig information om vad som gjorts och varför. Vare sig om medicinska insatser eller planerad uppföljning. 

Brister vid utskrivningar

Det är bara några exempel när det inte riktigt fungerar som det ska. Utskrivning av patienter på fredagseftermiddagar skapar dessutom problem som är tidskrävande och svåra att lösa eftersom det då är svårt att få tag i folk i kommunen. Fredagar är även stressiga och hektiska på avdelningarna. När det blir fel är det svårt att ordna upp det så nära inpå helgen.

- Det brister mycket i utskrivningar och i kommunikation mellan kommun och landsting. Vi har meddelandesystemet prator som borde fungera. Men det är så många olika saker som ska hinnas med och det kan vara väldigt stressigt när patienter ska hem — trycket är hårt på avdelningarna med överbeläggningar. Dessutom borde en sammanfattande patientinformation vara obligatorisk på alla avdelningar, säger Jennie.

Hon hoppas att kommun och landsting kan dra lärdom av Webbkollen hemma för att minska antalet återinskrivningar. Hon har själv insett vad hon som enskild sjuksköterska kan göra och har redan omsatt det i praktiken.

- I min roll som sjuksköterska märker jag hur viktigt det är med tydlighet och information. Jag har tagit till mig det och ändrat mitt sätt att kommunicera kring vad jag säger och hur jag säger det.

Senast uppdaterad 2014-02-04 08:59:24