Lyckad konferens lyfte fram äldres hälsa

Konferensen Äldres Bästa lockade storpublik och bjöd på många intressanta föreläsningar. Projekt som arbetar för att förbättra äldres hälsa och livskvalitet i Blekinge fick möjlighet att presentera sig och knyta nya kontakter.

Äldres hälsa är ett hett ämne som berör och engagerar, konstaterade moderator Samuel Henningsson när han hälsade alla välkomna på Ronneby Brunn. Så hett att flera som visade intresse tyvärr inte kunde få vara med eftersom deltagarlistan var fulltecknad.

I kongresshallen Ron hade 400 intresserade samlats och även 25 utställare var på plats för att visa upp sina projekt och verksamheter - allt från terapihundar till demensvård, seniorboenden, Konst & Hälsa och olika förbättringsprojekt. Några av dem höll även föredrag där de fick berätta om sitt arbete och hur de har lyckats utveckla och skapa bättre förutsättningar i vården av våra mest sjuka äldre. Bland annat fick publiken veta mer om läkemedelsgenomgångar, det lyckade samarbetet mellan kommun och landsting i KoLa-projektet i Ronneby som utvecklat en ny arbetsmodell som nu sprider sig i länet, vikten av socialt innehåll i pensionärers vardag och IT-lösningar i vård och omsorg.

- Jag är stolt över Blekinges satsning på äldres hälsa som skapar bättre vård och större trygghet för våra äldre och som också innebär många positiva fördelar för personalen, sa landstingsrådet Marie Sällström (s) i sitt invigningstal.

Bro mellan olika vårdkontakter

Sedan knappt ett år tillbaka finns projektet Äldrelotsar i Blekinge. Det är en unik satsning där äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov får en personlig äldrelots som har överblick över hela vårdkedjan och som fungerar som en bro mellan olika vårdkontakter om den äldre önskar det.

Äldrelotsteamet inledde sin presentation med filmvisning som sedan övergick i en kortare dramatisering med glimten i ögat där en dam med rullator spelade en bärande roll. Ett grepp som uppskattades av publiken. Annika Davidsson är projektledare och även en av de som varit med och arrangerat konferensen

- Jag tror att det genuina mötet som äldrelotsar kan bidra med kom fram och blev tydligt. Att få presentera oss, mingla och skapa kontakter är väldigt positivt, säger hon nöjt.

Viktigt med lagspel

På konferensen deltog politiker, tjänstemän, intresseorganisationer, yrkesverksamma inom kommun och landsting och forskare från Blekinge Tekniska Högskola. Att under en dag få mötas och få ta del av vad som görs inom äldreområdet i länet är värdefullt och skapar möjligheter till viktiga samarbeten, menar Annika Davidsson.

- Här får också intresseorganisationer, politiker och tjänstemän kunskap och information om vad som görs för äldre vilket är viktig kunskap att ha med sig, säger hon. Margareta Hansson arbetade tidigare inom barnomsorgen.

Nu är hon pensionär och aktiv inom Sveriges Pensionärsförbund, SPF i Ronneby. I kaffepausen passar hon på att gå runt och ta del av alla projekt som är på konferensen för att visa upp sig. Och hon är mycket nöjd med dagen.

- Det är väldigt intressant att få inblick i hur man arbetar med äldre idag och att få ta del av utvecklingen av äldreomsorgen.

Gympa för hjärna

Efter lunchen var det dags att träna höger och vänster hjärnhalva. Alla i publiken fick testa på rytmrehabiliteringsmetoden RGRM, som med rytm, musik, färg, form, text, bild och rörelse ger personer med skador och sjukdomar i centrala nervsystemet och hjärnan en chans att komma tillbaka till livet. Koncentrationen var hög och skratten likaså när det skulle klappas i händerna och stampas med foten i takt till musik enligt ett särskilt röd-blått schema som påminde om ett notblad.

När höger och vänster hjärnhalva hade tränats färdigt var det dags för publiken att möta regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm som var inbjuden att tala om framtidens utmaningar inom äldreområdet.- Det finns flera svårigheter med att ha två huvudmän, utan ett bra samarbete fungerar det inte menar hon. Det krävs kontinuitet, överblick och samarbete för att förbättra vården för äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov.

Skratt om åldrandet

Eva Nilsson Bågenholm uppmanade till lagspel mellan kommun och landsting och betonade vikten av långsiktigt arbete. Hon passade också på att klargöra att det från regeringens håll i dag finns ett uttalat krav på att projekt som bedrivs inom äldreområdet också ska implementeras och bli en del av verksamheten. Konferensen avslutades med en föreläsare som delade med sig av underfundiga betraktelser och tankar kring åldrandet.

Bodil Jönsson, professor emerita och författare talade på temat "När horisonten flyttar sig — att bli gammal i en ny tid" som också är titeln på hennes senaste bok. Nu är hon 69 år och när hon gick i pension kände hon en lätt vilsenhet men det gjorde henne inte rädd på något vis. I stället funderade hon mycket kring hur man lär sig att bli gammal. Bodil lockade till eftertanke och skratt och påminde publiken om att 80 procent av de över 80 år inte är dementa.

- Vi blir allt äldre och vi mår allt bättre längre upp i åldrarna, sa hon och konstaterade att vår bild av åldrandet är ett kollektivt missförstånd.

Senast uppdaterad 2014-02-04 09:15:13