Kliniska Studier

Pågående och nya kliniska studier (t.ex. läkemedel) som genomförs vid vårdenheten av vårdgivaren eller som vårdgivaren medverkar i, skall meddelas Blekinge kompetenscentrum på fou.kompetenscentrum@ltblekinge.se

Följande information behövs:

  • Namn på organisationen som finansierar studien
  • Om studien ingår i en multicenterstudie, ange kontaktuppgifter den till som är huvudansvarig 
  • Namn och kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och telefonnummer) på ansvarig forskare vid Landstinget Blekinge
  • Starttid och sluttid för studien
  • Diarienummer på arkiverat avtal 

Den personen vid Landstinget Blekinge som driver studien ansvarar för att meddela pågående eller nya kliniska studier enligt ovanstående.

Sammanställningen av kliniska studier i Landstinget Blekinge, i samarbete med Forum Söder, görs av:

Olivia Frånberg Apotekare, medicine doktor, Patientsäkerhetsavdelningen  olivia.franberg@ltblekinge.se

Cecilia Fagerström docent, Blekinge kompetenscentrum, Utvecklingsenheten     

Danilo Garcia, forskningschef, Blekinge kompetenscentrum, Utvecklingsenheten.                                                                                 

Senast uppdaterad 2017-10-18 09:03:29

Kontakt

Kontaktuppgifter

Danilo Garcia Danilo Garcia Chef Blekinge kompetenscentrum 0734-47 12 53
Cecilia Fagerström FoU-ledare Blekinge kompetenscentrum 0734- 47 12 44