Aktuella externa forskningsstipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier inom olika områden

Utlysning av Forter

Här kan du läsa mer

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året. 
STINT

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

Demensfondens forskningsstipendier

Stiftelsen Demensfonden har ett 90-konto,och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll och Demensförbundets revisorer.

Stipendier

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information. Fonden förvaltas av Demensförbundet.

Ansökan 2017

Demensfondens forskningsstipendier 

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information. 
Demensförbundet

1 AUG                                                                                                    The Harry Frank Guggenheim Foundation  http://www.hfg.org/rg/guidelines.htm

4 AUG
Svensk sjuksköterskeförening

Doktorandstipendium år 2017 är på en summa av 107 000 kronor. Den sökande ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening

29 AUG Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processor 2017                                                                                     Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) utlyser medel för en särskild satsning om forskning kring välfärdens kvalitet, organisation processor. Utlysningen syftar till att ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socilatjänst

http://forte.se/utlysning/forskning-om-valfardens-kvalitet-organisation-och-processer-2017/

31 AUG                                                                                                Årets utlysning av forskningsmedel från Försäkringskassan finns nu tillgänglig via nedanstående länk. Utlysningen sker inom tre av socialförsäkringens områden: 

-   sjukfrånvaro och sjukförsäkringens administration och funktion

-   funktionsnedsättning och socialförsäkringens administration och funktion

-   barn- och familjeförmåner.            https://www.forsakringskassan.se/omfk/kunskap_forskning/utlysning_forskningsmedel

29 SEPT 
ÅForsk - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.  
ÅForsk

20 Okt                                                                                                              Utlysning av forskningsmedel från FINSAM finns nu tillgänglig via nedanstående länk.                                                                                          http://finsam-blekinge.se/index.php?page=1

Senast uppdaterad 2017-07-05 14:04:34