Aktuella externa forskningsstipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier inom olika områden

Utlysning av Forter

Här kan du läsa mer

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året. 
STINT

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

Demensfondens forskningsstipendier

Stiftelsen Demensfonden har ett 90-konto,och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll och Demensförbundets revisorer.

Stipendier

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information. Fonden förvaltas av Demensförbundet.

Ansökan 2017

Demensfondens forskningsstipendier 

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information. 
Demensförbundet

Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen

      Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt,        miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen? Svenska institutet         ger finansiering till samarbetsprojekt där svenska organisationer möter
     gränsöverskridnde  utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt       Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Läs mer här

Senast uppdaterad 2017-11-21 11:32:14