Vetenskapliga rådets ledamöter 2017

Här ser du vetenskapliga rådets sammansättning för 2017.

Ordförande 

 • Danilo Garcia Docent, chef, Blekinge Kompetenscentrum

Vice ordförande

 • Cecilia Fagerström, medicine doktor i vårdvetenskap, inriktning omvårdnad, Blekinge Tekniska Högskola samt Blekinge Kompetenscentrum

Ledamöter, externa

 • Peter Anderberg, doktor i rehabiliteringsteknik, Blekinge Tekniska Högskola samt Blekinge Kompetenscentrum
 • Ingemar Andersson, docent inom allmänmedicin, Högskolan, Kristianstad
 • Patrik Midlöv, Professor allmänmedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet
 • Tobias Larsson, Professor, Avdelningen för maskinteknik Blekinge Tekniska Högskola
 • Göran Petersson, professor i hälsoinformatik med inriktning läkemedelsvetenskap, Linnéuniversitetet
 • Lisa Skär, professor, vårdvetenskap, Blekinge Tekniska Högskola

Ledamöter, interna utöver ordförande och vice ordförande

 • Magnus Ekström överläkare, doktor medicinsk vetenskap, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset
 • Cecilia Fagerström,sjuksköterska;Med.doktor i vårdvetenskap med inriktning, omvårdnad; Docent 2016-2017
 • Rut F Öien, docent, allmäm medicin, Sårcentrum 2016-2017
 • Andrzej Zielinski, Medicine doktor, allmän medicin 2016-2017

Verksamhetsföreträdare

 • Lars Almroth, medicine doktor, förvaltningschef, Blekingesjukhuset
 • Suzana Selan, chefssjuksköterska, Blekingesjukhuset

Senast uppdaterad 2017-01-19 11:37:52