Forskning och utveckling (FoU)

Blekinge kompetenscentrum är Landstinget Blekinges forskning- och utvecklingsenhet.

  • Centrumets arbete omfattar ett avtal om samarbete mellan Landstinget Blekinge och de fem kommunerna i Blekinge och även samarbete med nationella (t.ex. Blekinge Tekniska Högskola, Lunds Universitet,Malmö Högskola) och internationella universitet (t.ex. Washington University School of Medicine in St.Louis).
  • Centrumet har även ett vetenskapligt råd som tilldelar forskningsanslag.
  • Centrumets projektledare bedriver externa projekt i samarbete med kommunerna i Blekinge och projekt som fokuserar på att utveckla och kartlägga evidens av folkhälsoarbete, såväl psykisk som fysisk. Centrumet är också navet för vetenskapliga projekt med både nationell och internationell täckning (t.ex. Rikssår, The Swedish National Study on Agin an Caring). Projektledarna driver även interna projekt för utveckling av nödvändiga strukturer och mekanismer vid sjukhus och klinikerna i Blekinge. 

Senast uppdaterad 2018-01-22 08:23:13

Livskvalité och bättre hälsa

Blekinge kompetenscentrums personal jobbar med innovationer inom hälsa genom tvärvetenskaplig forskning, samverkansprojekt och spridning av kunskap för att öka livskvalitén för invånarna i Blekinge.