Medicinska biblioteket för privata vårdgivare

Medicinska biblioteket erbjuder genom Eirasamarbetet, där alla landsting och regioner ingår, ett gemensamt innehåll av främst elektroniska tidskrifter. Licensavtalen som Inera sluter för landstings och regioners räkning ger också privata vårdföretag, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av landstingen, rätt till åtkomst till innehållet.

Du som är anställd hos en privat vårdgivare med landstingsavtal kan ta del av det elektroniska material som Medicinska biblioteket erbjuder, direkt från din egen arbetsplats. Det elektroniska materialet består till exempel av vetenskapliga tidskrifter, referensdatabaser och kliniska beslutsstöd.

Materialet kan nås via Landstinget Blekinges intranät, men också via Landstingets internetplats efter att man registrerat sig som användare av "Biblioteket hemifrån". Som registrerad användare av Biblioteket hemifrån kan man nå bibliotekets material även utanför Landstinget Blekinges IP-adress, i praktiken från vilken internetuppkoppling som helst.

Välkommen att kontakta Medicinska biblioteket för mer information om resurser och tjänster. Bibliotekarierna besöker er gärna för att berätta mer om servicen.

Privat vård som drivs på uppdrag av landsting och regioner – tillgång till elektroniska resurser via Eira och Medicinska biblioteket, Landstinget Blekinge.

Eirasamarbetets primära syfte är att kunna erbjuda ett gemensamt innehåll med bredd och kvalitet, till lägsta möjliga kostnad, för alla landsting och regioner. Licensavtalen som Inera sluter för landstings och regioners räkning ger också privata vårdföretag, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av landstingen, rätt till åtkomst till innehållet.

Användarvillkor för privata vårdföretag med avtal med Landstinget Blekinge

Tänk på att:

  • Nedladdning av tidskriftsartiklar får endast göras av den personal som bedriver vård för Landstinget Blekinges räkning. Användning av Medicinska bibliotekets elektroniska resurser för den vård som bedrivs helt privat eller på uppdrag av annan huvudman än Landstinget Blekinge, utgör ett brott mot licensavtalen.
  • Vid registrering, använd i första hand den personliga e-postadress som är knuten till vårdföretaget.
  • Inloggningsuppgifterna är personliga. Om den anställde slutar på företaget eller avslutar sina arbetsuppgifter inom den landstingsdrivna vården, bör detta meddelas eira@inera.se. Obehörig användning kontrolleras och följs upp.

Vad är tillåtet?

    • Skriva ut eller spara enstaka artiklar eller avsnitt ur elektroniska resurser för eget bruk, men inte spara hela tidskriftsnummer eller använda artiklar eller avsnitt i kommersiellt syfte.
    • E-posta enstaka artiklar eller avsnitt till andra behöriga användare.
    • Lägga upp nyhetsbevakningar på enskilda tidskrifter eller uppdateringar (sk alerts) av innehåll i elektroniska resurser.

Läs mer på www.inera.se/eira eller kontakta eira@inera.se eller biblioteket.blskna@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2018-01-17 10:34:08

Tillfälliga öppettider

Kontakta biblioteket

Besöksadress:
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona

Telefon:
0455-73 78 25
E-post: biblioteket.blskna@ltblekinge.se

Öppettider:
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-14.00