Hälsoinformation för vuxna

Här har vi samlat länkar till webbsidor och databaser inom området hälsa, sjukdomar och behandlingar.

Hälsoinformation på svenska

1177 Vårdguiden
1177 (f.d. Sjukvårdsrådgivningen) och Vårdguiden är sedan den 5 november 2013 sammanslagna till en gemensam webbplats med kvalitetsgranskad patientinformation. Förutom fakta och råd om hälsa och sjukdom kan du här hitta kontaktuppgifter till vården och e-tjänsten Mina vårdkontakter.

Apoteksinfo
Listar vilka apotek som finns och när de har öppet, oavsett vilken apotekskedja de tillhör.

Behind the Headlines
På engelska. Kortfattad kritisk granskning av medicinska nyheter som nått allmänheten via olika massmedier.

Blodcancerförbundets YouTube-kanal
Blodcancerförbundets YouTube-kanal med informationsfilmer om olika typer av blodcancer.

Cancerfonden
Cancerfonden har som mål att bekämpa cancer och förbättra vården för cancerpatienterna. Här finns information om cancersjukdomar, cancerforskning och diskussionsforum.

FASS Allmänhet
Här kan du läsa om den medicin du använder, biverkningar och annat du bör tänka på. Det finns också information om vad som händer med ett läkemedel i kroppen. Du kan få hjälp med att identifiera en tablett som du hittar löst liggande utan förpackning. Du kan läsa om medicinering vid olika tillfällen i livet och en massa annat matnyttigt för den som använder medicin.

Folkhälsomyndigheten
Här hittar du information om smittsamma sjukdomar och vaccinationer.

Förtroendenämnden i Blekinge
Kontaktuppgifter till förtroendenämnden och information om hur man klagar på vården.

Hjälp hjärna hjärta
En livsviktig webbutbildning om stroke, hjärtinfarkt, hjärtstopp samt levnadsvanor. Utgiven av HLR-rådet.

Inspektionen för vård och omsorg – IVO
Om du har klagomål på vården kan du – både som patient och närstående – framföra dina synpunkter här.

Läkemedelsverket för allmänheten
På Läkemedesverkets webbplats finns massor av generell information gällande både läkemedel, naturläkemedel och en del om kosmetika. Du kan rapportera misstänkta biverkningar av ett läkemedel via webbplatsen. Här finns också en ordlista med förklaring till många av de termer som används inom sjukvården med inriktning på läkemedel och mediciner.

Medline Plus
Hälsoinformation på engelska från världens största medicinska bibliotek, National Library of Medicine i USA.

Netdoktor
Medicinska nyheter och fakta om sjukdomar. Möjlighet att ställa frågor till en läkarpanel.

Patientförsäkringen LÖF
Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Här kan du läsa om hur patientförsäkringen gäller och hur du anmäler en skada.

Patientinformation på andra språk
Länksamling med patientinformation på många olika språk. Utgör en del av en webbplats som heter Vårdverktyget och som drivs av sjukhusbiblioteken.

Psykologiguiden
Psykologiguiden är en webbplats vars huvudsyfte är att sprida kunskap om psykologi till allmänheten. Ägs och är kvalitetsgranskad av Sveriges Psykologförbund.

Ovanliga diagnoser
Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser. Här finns även information om behandlingar.

Rarelink
Nordisk länksamling för ovanliga diagnoser som vänder sig till både personer med funktionshinder och professionella.

Rekommenderade läkemedel 2017
Rekommenderade läkemedel för våra vanligaste sjukdomar. Sammanställd av Läkemedelskommittén i Blekinge.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Riksförbundet Sällsynta diagnoser verkar för att diagnosbärare skall få bättre levnadsvillkor, bland annat genom förbättrad vård och omsorg. Med en sällsynt diagnos avses ett tillstånd eller en sjukdom som leder till omfattande funktionsnedsättningar och som finns hos högst 1 person per 10 000 invånare.

SFINX interaktionstjänst
Interaktioner handlar om hur olika läkemedel påverkar varandra. Tar du flera läkemedel (även receptfria) kan det vara av intresse att veta om det är farligt att ta dem samtidigt. Detta kan du få svar på med SFINX interaktionstjänst. För att kunna använda tjänsten måste du registrera ett konto men det finns ingenting som hindrar att man gör det som privatperson. Tjänsten är dock främst avsedd för sjukvårdspersonal.

Sunn Skepsis
På norska. Målet med denna portal är att ge dig som är patient eller hälsointresserad råd om kvalitetskriterier för hälsoinformation och bättre tillgång till forskningsbaserad hälsoinformation.

Vaccinationsguiden
Information om vaccinationsbehovet vid resa till världens länder.

Vårdanalys
Vårdanalys är en myndighet som bildades 2011 och har till uppgift att stärka patientens och brukarens ställning genom att granska och analysera vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

Väntetider i vården
En databas om aktuella väntetider vid olika mottagningar samt information om ett trettiotal olika ingrepp.

Webicina
På engelska. Kvalitetsbedömda sociala medier, t.ex. bloggar, twitter, video och Facebookgrupper, inom medicin och hälsa.

Health information in other languages than Swedish

Behind the Headlines
In English. Short critical reviews of medical news that have made it to the headlines of mass media.

Medline Plus
Health information in English from the world's largest medical library, National Library of Medicine in USA.

Patient information in different languages
A collection of links to patient information in many different languages. This is a part of a website called Vårdverktyget, maintained by the hospital libraries in Sweden.

Sunn Skepsis
In Norwegian. The aim for this portal is to give you, as a patient or as a person interested in health, advice about quality criterias of health information and better access to health information based on research.

Webicina
In English. A collection of curated social media resources, for example blogs, twitter, videos, and Facebook groups, in medicine and health care.

Senast uppdaterad 2018-04-16 13:26:30 av Sverker Berggren

Kontakta biblioteket

Besöksadress:
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona

Telefon:
0455-73 78 25
E-post: biblioteket.blskna@ltblekinge.se

Öppettider:
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-14.00