Biblioteket hemifrån

Här kan du som är anställd inom landstinget, eller hos en privat vårdgivare med landstingsavtal, nå bibliotekets resurser i form av databaser, tidskrifter m.m. även när du befinner dig utanför landstingets IP-adress.

Letar du efter bibliotekskatalogen för att låna om eller reservera böcker? Länk till bibliotekskatalogen.

Logga in till e-resurserna.

Ny användare? Skapa ett konto.

Privat vård som drivs på uppdrag av landsting och regioner – tillgång till elektroniska resurser via Eira och Medicinska biblioteket, Landstinget Blekinge. 

Eirasamarbetets primära syfte är att kunna erbjuda ett gemensamt innehåll med bredd och kvalitet, till lägsta möjliga kostnad, för alla landsting och regioner. Licensavtalen som Inera sluter för landstings och regioners räkning ger också privata vårdföretag, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av landstingen, rätt till åtkomst till innehållet. 

Användarvillkor för privata vårdföretag med avtal med Landstinget Blekinge. 

Tänk på att: 

  • Nedladdning av tidskriftsartiklar får endast göras av den personal som bedriver vård för Landstinget Blekinges räkning. Användning av Medicinska bibliotekets elektroniska resurser för den vård som bedrivs helt privat eller på uppdrag av annan huvudman än Landstinget Blekinge, utgör ett brott mot licensavtalen.
  • Vid registrering, använd i första hand den personliga e-postadress som är knuten till vårdföretaget.
  • Inloggningsuppgifterna är personliga. Om den anställde slutar på företaget eller avslutar sina arbetsuppgifter inom den landstingsdrivna vården, bör detta meddelas eira@inera.se. Obehörig användning kontrolleras och följs upp.

Vad är tillåtet?

    • Skriva ut eller spara enstaka artiklar eller avsnitt ur elektroniska resurser för eget bruk, men inte spara hela tidskriftsnummer eller använda artiklar eller avsnitt i kommersiellt syfte.
    • E-posta enstaka artiklar eller avsnitt till andra behöriga användare.
    • Lägga upp nyhetsbevakningar på enskilda tidskrifter eller uppdateringar (sk alerts) av innehåll i elektroniska resurser.

Läs mer på www.inera.se/eira eller kontakta eira@inera.se eller biblioteket.blskna@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2018-01-17 10:33:53

Tillfälliga öppettider

Biblioteket är stängt från och med torsdagen den 20 december och öppnar igen måndagen den 7 januari.

Glöm inte bort våra resurser på intranätet och Biblioteket hemifrån via Landstinget Blekinges webbplats.

Kontakta biblioteket

Besöksadress:
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona

Telefon:
0455-73 78 25
E-post: biblioteket.blskna@ltblekinge.se

Öppettider:
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-14.00