Blekinge kompetenscentrum

Centrum för Forskning, Utveckling och Innovation  av Hälsa i Blekinge

Blekinge kompetenscentrum är Landstinget Blekinges forskning- och utvecklingsenhet. Centrumet jobbar med innovationer inom hälsa genom tvärvetenskaplig forskning, samverkansprojekt, och spridning av kunskap för att öka livskvalitén för invånarna i Blekinge.

Centrumets arbete omfattar ett avtal om samarbete mellan Landstinget Blekinge och de fem kommunerna i Blekinge och även samarbete med nationella (t.ex. Blekinge Tekniska Högskola, Lunds Universitet, Malmö Högskola) och internationella universitet (t.ex. Washington University School of Medicine in St. Louis).

Centrumet har även ett vetenskapligt råd som tilldelar forskningsanslag.

Centrumets projektledare bedriver externa projekt i samarbete med kommunerna i Blekinge och projekt som fokuserar på att utveckla och kartlägga evidens av hälsoarbete, såväl psykisk som fysisk. Blekinge kompetenscentrum är också navet för vetenskapliga projekt med både nationell och internationell täckning (t.ex. Rikssår, The Swedish National Study on Aging and Caring). Projektledarna driver även interna projekt för utvecklingen av nödvändiga strukturer och mekanismer vid sjukhusen och klinikerna i Blekinge.

Blekinge kompetenscentrum är en resurs för utveckling av evidensbaseradvård.

Vi erbjuder kurser i forskningemetodik, etik och välbefinnande, samt handleder studenter och vårdpersonal som forskar i hälsorelaterade frågor som utvecklas till applicerbart hälsoarbete. Centrumet producerar varje år en serie "open access" skrifter, rapporter, uppsatser och både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, samt pressmeddelanden.

Centrumets administrativa personal stödjer alla medarbetare med ledning och styrning och praktiska saker som formgivning av rapporter, organisera evenemang, statistiska metoder, etc. Bibliotekarierna från vårt unika Medicinska Bibliotek hjälper även till att utbilda och informera vårdpersonal, patienter, forskare, studenter och allmänheten.

Centrumet består av utbildningslokaler, gästarbetsplatser, konferenssalar, och även en träningsanläggning.

SENASTE PUBLIKATIONER

Aspiring personality: Patients waiting for obesity treatment

Danilo Garcia, Henrik Forssell, Kevin M. Cloninger

Abstract

The aim of the present study was to investigate differences in temperament and character between patients (N = 70) waiting for obesity surgery and the general population. Patients waiting for obesity surgery scored higher in Harm‐Avoidance, Reward Dependence, Persistence, and Cooperativeness and also lower in Self‐Directedness.

Läs artikeln här

Senast uppdaterad 2018-05-09 08:42:18

Kontakt

Danilo Garcia Danilo Garcia Forskningschef Blekinge kompetenscentrum 0734-47 12 53

Kontakta Blekinge kompetenscentrum

Postadress:
Landstingets kansli
Blekinge kompetenscentrum
371 81 Karlskrona

Besöksadress:
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona


Fax:
0455-73 78 30

E-post:
kompetenscentrum@ltblekinge.se