Blekinge kompetenscentrum

Centrum för Forskning, Utveckling och Innovation  av Hälsa i Blekinge

Blekinge kompetenscentrum är Landstinget Blekinges forskning- och utvecklingsenhet. Centrumet jobbar med innovationer inom hälsa genom tvärvetenskaplig forskning, samverkansprojekt, och spridning av kunskap för att öka livskvalitén för invånarna i Blekinge.

Centrumets arbete omfattar ett avtal om samarbete mellan Landstinget Blekinge och de fem kommunerna i Blekinge och även samarbete med nationella (t.ex. Blekinge Tekniska Högskola, Lunds Universitet, Malmö Högskola) och internationella universitet (t.ex. Washington University School of Medicine in St. Louis).

Centrumet har även ett vetenskapligt råd som tilldelar forskningsanslag.

Centrumets projektledare bedriver externa projekt i samarbete med kommunerna i Blekinge och projekt som fokuserar på att utveckla och kartlägga evidens av hälsoarbete, såväl psykisk som fysisk. Blekinge kompetenscentrum är också navet för vetenskapliga projekt med både nationell och internationell täckning (t.ex. Rikssår, The Swedish National Study on Aging and Caring). Projektledarna driver även interna projekt för utvecklingen av nödvändiga strukturer och mekanismer vid sjukhusen och klinikerna i Blekinge.

Vi erbjuder kurser i forskningemetodik, etik och välbefinnande, samt handleder studenter och vårdpersonal som forskar i hälsorelaterade frågor som utvecklas till applicerbart hälsoarbete. Centrumet producerar varje år en serie "open access" skrifter, rapporter, uppsatser och både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, samt pressmeddelanden.

Centrumets administrativa personal stödjer alla medarbetare med ledning och styrning och praktiska saker som formgivning av rapporter, organisera evenemang, statistiska metoder, etc. Bibliotekarierna från vårt unika Medicinska Bibliotek hjälper även till att utbilda och informera vårdpersonal, patienter, forskare, studenter och allmänheten.

SENASTE PUBLIKATIONER

Person-Centered Care

Danilo Garcia, Kevin M. Cloninger, Kristian Molander-Söderholm, Lil Carleheen Ottosson, Inger Jönsson, Max Rapp Ricciardi, Andrzej Zielinski, Farhad Haddad Nik, Erik Lindskär, Ali Al Nima, Cecilia Fagerström

Person-centered care is a model for health care that involves a biopsychosocial approach on health (physical, psychological, and social) and the person (body, mind, and psyche; Cloninger 2004, 2013a, b) through the alliance between the one giving care and the one seeking care as equal partners. One of the main aims is to implement a process that goes beyond the diagnostic formulation of identifying a disease state or ill-health, that is, a process of total health status, including illbeing and well-being (Mezzich et al. 2016). A second main aim is to empower the person seeking care to make self-directed informed choices to promote well-being in all planes of her/his life by including her/his subjective narratives, values, and meanings of illness and health as well as personal preferences and choices in treatment and care (Wong and Cloninger 2010).A third main aim is the promotion of a working alliance in the health care process (Rogers 1946; Kitwood and Bredin 1992). This alliance includes the health care personnel, the person seeking the care, significant others, and also other community stakeholders involved in the health care of the person.

Läs artikeln här

Aspiring personality: Patients waiting for obesity treatment

Danilo Garcia, Henrik Forssell, Kevin M. Cloninger

Abstract

The aim of the present study was to investigate differences in temperament and character between patients (N = 70) waiting for obesity surgery and the general population. Patients waiting for obesity surgery scored higher in Harm‐Avoidance, Reward Dependence, Persistence, and Cooperativeness and also lower in Self‐Directedness.

Läs artikeln här

Senast uppdaterad 2018-07-17 16:48:50

Kontakt

Danilo Garcia Danilo Garcia Forskningschef Blekinge kompetenscentrum 0734-47 12 53

Kontakta Blekinge kompetenscentrum

Postadress:
Landstingets kansli
Blekinge kompetenscentrum
371 81 Karlskrona

Besöksadress:
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona


Fax:
0455-73 78 30

E-post:
kompetenscentrum@ltblekinge.se