Forskning och utveckling

Utbildning, forskning och verksamhetsutveckling är viktiga delar av hälso- och sjukvården i Blekinge.

Allt arbete Landstinget Blekinge bedriver inom utbildning, forskning och verksamhetsutveckling syftar i slutändan till att du som invånare i Blekinge ska kunna få en bättre livskvalitet och ett friskare liv.

Blekinge kompetenscentrum

Landstinget Blekinges kompetenscentrum arbetar övergripande med dessa områden och för att nya rön och kunskaper ska omvandlas till praktiska förbättringar i vården.

Blekinge kompetenscentrum arbetar utifrån följande övergripande mål:

  • ta tillvara och samla all kompetens som redan finns och används inom landstinget
  • ta tillvara nya rön och kunskaper och överföra dem till konkreta förbättringar för patienter och vårdsökande i det dagliga arbetet
  • underlätta för landstinget i arbetet med att följa patientens hela väg genom vården.

Senast uppdaterad 2018-04-16 16:17:11 av Sverker Berggren