Utbildning Samverkan för en trygg och säker utskrivning - LOS

Med anledning av den nya lagstiftningen (2017:612) lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och
sjukvård, även kallad LOS, så bjuder vi in till en gemensam halvdag i ämnet.

Kursinnehåll

  • Vad gäller i den nya lagen?
  • Hur ska vi samverka så att den enskildes vård blir på bästa sätt?
  • Vad säger vår regionala samverkansprocess SAMSPEL?
  • Dagen fylls med information och dialog med den regionala överenskommelsen som grund.

Målgrupp

Samtliga medarbetare inom kommun och landsting som medverkar i patientens utskrivningsprocess. Sjuksköterska, skötare, biståndshandläggare, läkare, chef, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, logoped och kurator med flera.

För att vi ska kunna få ut mesta möjliga av denna utbildning ser vi gärna att varje huvudman försöker sprida ut deltagandet och de olika professionerna/funktionerna på alla datum. Eftersom det är begränsat antal platser kan det bli aktuellt med omprioritering av deltagare för att få bästa möjliga erfarenhetsutbyte.

Datum, tid och plats

2018-10-01, 13:00 – 16:30, Ronneby Brunn Konferenscenter vid SPA

2018-10-02, 13:00 – 16:30, Ronneby Brunn Konferenscenter vid SPA

2018-10-03, 13:00 – 16:30, Ronneby Brunn Konferenscenter vid SPA

2018-10-04, 13:00 – 16:30, Ronneby Brunn Konferenscenter vid SPA

2018-10-15, 13:00 – 16:30, Ronneby Brunn Konferenscenter vid SPA

2018-10-18, 13:00 – 16:30, Ronneby Brunn Konferenscenter vid SPA

2018-10-22, 13:00 – 16:30, Ronneby Brunn Konferenscenter vid SPA

2018-10-24, 13:00 – 16:30, Ronneby Brunn Konferenscenter vid SPA

2018-10-25, 13:00 – 16:30, Ronneby Brunn Konferenscenter vid SPA

Anmälan

Anmäler dig till utbildningen gör du här via denna länk senast den 21 september!

Max antal dettagare: 70 personer per utbildningstillfälle.

Kurskostnad: Kostnadsfritt. Fika ingår

Arrangör: Ledningsgruppen för LSVO - Ledningssamverkan, vård och omsorg

Har du frågor om utbildningen kontakta Carina.strom@ltblekinge.se
Utvecklingsledare, Lagen om samverkan

Senast uppdaterad 2018-08-23 11:22:21 av Sverker Berggren