Verksamhetsgrupp e-hälsa

LSVO:s utskott för ehälsa har som syfte att skapa bra samverkan mellan huvudmännen inom e-hälsaområdet. Denna samverkan ska möjliggöra effektivare resursanvändning av digitala verktyg och metoder för kommunikation och behandling inom vård, hälsa och omsorg.

Senast uppdaterad 2018-01-15 13:13:25 av Sverker Berggren