Ta chansen att bli en av de 600 första! SAMSPEL anordnar inspirationsutbildningar

Är du en av de första 600 som kommer att få kunskap om SAMSPELs-modellen i vår? Just nu förbereds 20 inspirationsutbildningar för personal inom vård och omsorg i hela Blekinge. Deltagarna får veta mer om den teoretiska modellen och ska också praktiskt träna en av de metoder som ingår, Samordnad individuell plan, SIP.

Inspirationsutbildningarna kommer att ge 600 anställda inom vård och omsorg möjlighet att ta del av den teoretiska modellen, SAMSPEL, och att öva SIP, Samordnad individuell plan.

Utbildningarna har fördelats på samtliga fem Blekingekommuner från mitten av mars och fram till maj.

Grupperna som utbildas består av högst 30 personer som har ansvar i planering och beviljande av vård- och omsorgsinsatser.

Många berörs

Det kan alltså handla om läkare, biståndshandläggare, enhetschefer, kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor och andra nyckelpersoner som behövs för att modellen ska fungera.
De sammansatta grupperna ger möjlighet till bra diskussioner kring kärnfrågorna om hur vi ska samspela med den äldres perspektiv ständigt närvarande.

De utbildade blir ambassadörer för SAMSPELs-modellen och kommer att sprida kunskapen vidare i sina respektive organisationer.
Inspirationsutbildningarna kommer att genomföras under ledning av deltagare i den arbetsgrupp (SAMSPELA) som har varit en viktig kunskapskälla under tillkomsten av SAMSPELs-modellen.

Är du inte inbjuden?

Om du känner på dig att du bör vara med på inspirationsutbildningarna i vår – hör av dig!
Du når oss enkelt på e-post samspel@ltblekinge.se.

Senast uppdaterad 2015-08-10 15:21:16 av Sverker Berggren