Bättre flöde – ger snabbare puls i SAMSPELet för vård och omsorg

Projektet Bättre flöde i Karlshamn har dragit blickarna till sig. Som namnet anger handlar det om att göra individens resa genom vård och omsorg så knaggelfri som möjligt. Nya smarta arbetsmetoder har tagits fram, exempelvis på Blekingesjukhusets avdelning 9 där ”Pulsmöten” har blivit en omistlig del av de dagliga rutinerna.

Varje förmiddag ägnar samtlig personal på halva avdelning 9 på Blekingesjukhuset i Karlshamn en stund åt att snabbt skaffa sig en gemensam överblick som utgångspunkt för dagens arbete. Under Pulsmötet går man igenom de inneliggande patienternas status med hjälp av en checklista. Mötet leds av koordinatorn Tina Hermansson, sjuksköterska.

Ökat engagemang

Dörren stängs klockan 9.20, ingen släpps in efter det och inga telefoner är igång. Alla är på plats vilket har lett till en starkare teamkänsla och effektiv kommunikation. Läkaren får direkt ta del av undersköterskornas iakttagelser, till exempel. Resurspersoner som arbetsterapeuter, sjukgymnaster m fl får också en bra uppdatering och blir därmed mera tydligt involverade i det gemensamma arbetet.

Varför var alla så positiva redan från början?

- Det beror antagligen på att vi upplevde att arbetsprocessen på avdelningen inte fungerade så bra, säger Tina Hermansson.

- Alla som är med på ett Puls-möte får en bild av läget, men också ett gemensamt mål. Då jobbar alla mot det, säger Eva Bergman, utvecklingsstrateg på Landstinget Blekinge.

Bra samverkan

En följd av Pulsmötena är att man hela tiden ligger lite före och därmed slipper onödig väntetid och annat som upplevs negativt av patienterna. Personalen blir mera delaktig vilket leder till att de också gör rätt saker vid rätt tid. Utskrivningarna går smidigare och samverkan med exempelvis vårdcentralerna fungerar bra.

Ännu mera SAMSPEL

Projektet”Bättre flöde” omfattar förstås mera än avdelning 9 på Blekingesjukhuset. På Karlshamns kommun testar man beslutsstöd i form av en checklista. Den används av sjuksköterskan i kommunal vård och omsorg vid hembesök när det har skett en akut försämring i individens hälsotillstånd. Genom beslutsstödet får man fram ett strukturerat underlag som underlättar för den ansvariga att bedöma vad som är rätt vårdnivå.

Uppföljningssamtal

För att säkra utskrivningsprocessen testar Brunnsgårdens vårdcentral ett uppföljningssamtal per telefon inom en vecka per telefon till utskrivna. En förbättrad utskrivningsprocess ska skapa en mer sammanhållen vård och öka kvaliteten i omhändertagandet. Med samtalet följer primärvården upp hur det fungerar för patienten i hemmet efter sjukhusvistelsen och identifierar eventuella behov av åtgärder.

De testade metoderna får resultatet att man upprättar en naturlig kontakt mellan slutenvården, vårdcentralen och kommunens hemtjänst och hemsjukvård. Det ger en säkrare vård och omsorg - och dessutom tillfredsställelse i arbetet.

Senast uppdaterad 2015-08-10 15:21:10 av Sverker Berggren