Vårdsamverkan Blekinge

I dag finns ett stort behov av samverkan inom vård och omsorg, till exempel inom äldrevård, individ- och familjeomsorg, funktionshinderområdet och inom psykisk hälsa.

På dessa sidor samlar vi information om vårdsamverkan.

Senast uppdaterad 2018-08-23 11:13:08 av Sverker Berggren

Inbjudan till utbildning

Inbjudan till utbildning

Samverkan för en
trygg och säker utskrivning - LOS