Landstinget Blekinges tandvårdsstöd

Landstinget Blekinge ansvarar för tandvård till patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Berättigade erhåller tandvård enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.

De tandvårdsstöd som ges till hälso- och sjukvårdsavgift är tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård), nödvändig tandvård (N-tandvård), tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling (S-tandvård). Uppsökande verksamhet är avgiftsfri. Utförare av tandvård ersätts enligt folktandvården Blekinges prislista som är beslutad av Landstingsfullmäktige.

Bedömningsenheten administrerar landstingets tandvårdsstöd. Bedömning av tandvård inom grupperna F, N och S är en del av arbetsuppgifterna och innefattar besvara, besluta om och med ansvariga tandläkare diskutera förhandsbedömningar. Likaså ingår att se till att samarbete sker mellan tandvård, kommun och landsting gällande uppsökande tandvård och nödvändig tandvård. Bedömningsenheten utvecklar och anpassar regler för ”intern kontroll” avseende Landstinget Blekinges tandvårdsstöd.

Under våra översikter för tandvård inom grupperna F,N och S tandvård hittar du en kortfattad beskrivning av respektive tandvårdsstöd.

Bland våra dokument hittar du regelverket för Landstinget Blekinges tandvårdsstöd. Även dokumentet Beskrivning grupper inom F-tandvård 2017 finns här. Till sidan Dokument och regelverk

På sidan Lagar som styr hittar du information om de lagar som tandvårdsstödet i Landstinget Blekinges bygger på. 

Utfärdar du underlag för munhälsoerbjudande och grönt kort? Här finns information om tandvårdsstöd för sjukvårds- och omvårdnadspersonal.

Senast uppdaterad 2018-06-20 15:36:19 av Malin Bodenholm