Folktandvårdens miljöarbete

Här hittar du information om folktandvårdens miljöarbete och miljöledningssystem.

Vårt miljöarbete prioriterar i första hand de områden där vår verksamhet har en betydande miljöpåverkan och där vi själva har störst möjlighet att påverka i en positiv riktning. Vi fokuserar främst på klimatpåverkan, avfall och materialval.

Senast uppdaterad 2017-08-14 14:08:33 av Sverker Berggren