Avgiftsfri tandvård till personer 3-21 år

Informationen på sidan riktar sig till privata vårdgivare som har avtal eller önskar teckna avtal för avgiftsfri tandvård till personer 3-21 år med Landstinget Blekinge.

Under relaterade dokument hittar du vårdprogram, profylaxprogram och riskbedömningsanvisningar.

Under rubriken Regelverk avgiftsfri tandvård för personer 3-21 år finns detaljerad information avseende vad ett avtal innebär.

Senast uppdaterad 2016-12-20 16:09:39 av Sverker Berggren