Tandvård

Här hittar du information om Barn och ungdomstandvård 3-21 år. 

Det övergripande målet för den avgiftsfri tandvården förpersoner 3-21 år är en god tandhälsa och tandvård på lika villkor oberoende av var man bor i Blekinge.

Den avgiftsfria tandvårdens mål är att alla barn, ungdomar och unga vuxna 18-21 år ska känna sig trygga i tandvårdssituationen och kunna sköta sin munvård samt ha kunskaper om hur man behåller mun och tänder friska.

Senast uppdaterad 2016-12-20 13:19:45 av Sverker Berggren