Tandvård

Här hittar du information om Barn och ungdomstandvård 3-21 år samt information om Landstinget Blekinges tandvårdsstöd.

Avgiftsfri tandvård till personer 3-21 år

Det övergripande målet för den avgiftsfri tandvården förpersoner 3-21 år är en god tandhälsa och tandvård på lika villkor oberoende av var man bor i Blekinge.

Den avgiftsfria tandvårdens mål är att alla barn, ungdomar och unga vuxna 18-21 år ska känna sig trygga i tandvårdssituationen och kunna sköta sin munvård samt ha kunskaper om hur man behåller mun och tänder friska.

Landstinget Blekinges tandvårdsstöd

Landstinget Blekinge ansvarar för tandvård till patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Berättigade erhåller tandvård enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.

Folktandvårdens miljöarbete

Vårt miljöarbete prioriterar i första hand de områden där vår verksamhet har en betydande miljöpåverkan och där vi själva har störst möjlighet att påverka i en positiv riktning. Vi fokuserar främst på klimatpåverkan, avfall och materialval.

Senast uppdaterad 2017-08-14 14:06:30 av Sverker Berggren

Tandvårdstaxa 2017

Tandvårdstaxa 2017

Folktandvården i Blekinge
Allmän- och specialisttandvård
2017-01-15