E-hälsa

Här hittar du som vårdgivare information om vårt arbete med e-hälsa

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda möjligheten med e-hälsa i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. Men hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter utvecklas och vården bli mer jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. 

Senast uppdaterad 2018-07-04 14:44:14 av Sverker Berggren

Kontakt

Madelene Larsson E-hälsostrateg Avdelningen för kunskapsstöd 0734 47 17 55
Administrera 1177 Vårdguidens e-tjänster

Administrera 1177 Vårdguidens e-tjänster

Här loggar du som vårdpersonal in för ett administrera 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Support

Har du frågor om eller vill rapportera ett fel i personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina Vårdkontakter)? Kontakta nationella supporten via telefon på 0771- 25 10 10 vardagar mellan klockan 06.00 - 22.00.

Inloggning till stöd och behandling

Inloggning till stöd och behandling

Här hittar du som arbetar med stöd och behandling länkar för inloggning