Vårdhygien

Vårdhygien arbetar för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt att minska risken för smittspridning.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:

  • Information, undervisning och rådgivning i vårdhygieniska frågor.
  • Övervakning av infektionsläget, medverkan vid kartläggning av utbrott, till exempel MRSA och gastroenterit.
  • Epidemiologiskt övervaka mikroorganismer av speciellt intresse, exempelvis antibiotikaresistenta bakterier.
  • Utformning av hygieniska vårdrutiner tillsammans med vårdpersonal.
  • Rådgivning i samband med bygg- och inköpsärenden.
  • Kontroll av desinfektions- och steriliseringsmetoder.

Vårdhandboken

Visste du att handboken för hälso- och sjukvård har bytt namn och utseende? Numera heter den Vårdhandboken.

Vårdhandboken har samma kvalitetssäkrade material som tidigare, men med nytt utseende och nya funktioner.

Senast uppdaterad 2016-01-15 11:39:20 av Sverker Berggren

Kontakt

Bengt Wittesjö Bengt Wittesjö Smittskyddsläkare och hygienöverläkare Blekingesjukhuset 0455-73 44 29 och 0734-47 10 45
Anders Carlén Hygiensjuksköterska Vårdhygien 0455-73 48 66
Therése Karlsson Hygiensjuksköterska Vårdhygien 0455-73 48 60
Yvonne Bergendorff Smittskyddssekreterare Smittskyddsenheten 0455-73 10 69

Vårdhygien

Besöksadress:
Mikrobiologen
Byggnad 36
Blekingesjukhuset Karlskrona

Postadress:
Vårdhygien
Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona

Fax:
0455-73 48 62