Smittskyddsenheten

På smittskyddsenheten arbetar vi förebyggande och för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar bland människor. Detta sker genom information, utbildning, smittspårning och övervakning av epidemier samt samarbete med andra myndigheter och sjukvårdsenheter.

Verksamheten regleras enligt Smittskyddslagen. Vi finns på Blekingesjukhuset Karlskrona och vår verksamhet täcker hela länet.

Vi som arbetar på smittskyddsenheten är

  • Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare
  • Kirsti Lindström, smittskyddssjuksköterska
  • Yvonne Bergendorff, smittskyddsekreterare

Kontakta oss

Besöksadress

Blekingesjukhuset
Karlskrona

E-postadress

smittskyddslakaren@ltblekinge.se

Telefon

0455-73 10 68

Senast uppdaterad 2018-06-11 14:25:39 av Sverker Berggren

Kontakt

Bengt Wittesjö Bengt Wittesjö Smittskyddsläkare och hygienöverläkare Blekingesjukhuset 0455-73 44 29 och 0734-47 10 45
Kirsti Lindström Smittskyddssjuksköterska Smittskyddsenheten 0455-73 10 68
Yvonne Bergendorff Smittskyddssekreterare Smittskyddsenheten 0455-73 10 69