Rikssår - ett nationellt kvalitetsregister för svårläkta ben-, fot- och trycksår

RiksSår har utvecklats på Sårcentrum Blekinge som ett strukturerat verktyg för optimal sårbehandling med stora förbättringspotentialer.

Resultat har visat att noggrann diagnostik och förbättrad behandling har lett till sjunkande förekomst av svårläkta sår, minskad behandlingstid och betydande kostnadsreduktion, som i Blekinge blev 7 miljoner kronor per år (150 000 invånare).

Registret stöds av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Landstinget Blekinge. Det är kostnadsfritt att använda registret.

Varför finns RiksSår?

Syftet med RiksSår är

att svårläkta sår tillförsäkras en strukturerad diagnostik och behandling

  • att påvisa läkningstid i klinisk praxis i relation till diagnos och behandling
  • att identifiera riskfaktorer för utebliven eller fördröjd sårläkning
  • att medverka till rationell antibiotikabehandling
  • att medverka till adekvat smärtbehandling
  • att påvisa livsstilsfaktorernas betydelse för sårläkningen
  • att bidra till lokal kvalitetsutveckling
  • att genomföra kliniskt patientnära forskning

RiksSår används i den dagliga kliniska verksamheten och registeruppgifterna utgör en ovärderlig databas för kvalitetsförbättring och forskning i ämnet sårläkning.

Nulägesrapport

Data från RiksSår 2009-2013 visar en signifikant reducerad läkningstid för alla typer av sår från 146 dagar år 2009 till 71 dagar år 2013 samt en ökning av kompressionsbehandling av venösa sår från 78 procent till 86 procent under samma period. Antibiotikabehandlingen för dessa patienter har sjunkit från 71 procent innan registrering till 29 procent från registrering till läkning, en mycket stor förbättring för patienter och miljö.

I registret finns 2 200 patienter (april 2014) med en medianålder på 81 år, 40 procent män och 60 procent kvinnor.

En sammankoppling mellan RiksSår och Senior Alert gör att vi, från och med 2014, kommer vi att kunna följa patienter med trycksår från prevention genom behandling till sårläkning.

RiksSår ingår i regeringens satsning på "Bättre liv för sjuka äldre" med fokus på patienter i hemsjukvården.

Senast uppdaterad 2014-04-16 08:33:54 av Jens Qwarngård

Kontakt

Rut Öien Rut Öien Distriktsläkare Sårcentrum 0734 - 47 13 44
Kristina Nordin Administrativ sekreterare Blekinge kompetenscentrum 0734-47 13 08

Besöksadress

Blekinge kompetenscentrum
371 41 Karlskrona