Viktiga telefonnummer

Sjukvården

  • Chefläkare Peter Janson: 0455-73 51 88
  • Chefläkare Stefan Persson: 0455-73 54 31
  • Chefläkare distr. väst Ulf Ryber: 0454-73 26 66

Obduktionstekniker

  • 0455-73 49 48
  • 0455-73 49 49

Patologi/cytologilab (sekreterare)

  • 0455-73 49 37
  • 0455-73 49 36
  • 0455-73 49 38

Polisen

  • Vakthavande befäl: 114 14

Senast uppdaterad 2014-02-11 11:42:46

Utskrifter

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webben.