Föreskrifter och lagar

Föreskrifter

Följande lista är inte en fullständig förteckning utan utgör ett urval av föreskrifter som anses särskilt angelägna att hålla personalen informerad om. Aktuella och fullständiga förteckningar förutsätts finnas tillgängliga via myndigheternas hemsidor på Internet.

Kravdokument

 • SFS 2000:297. Lag om biobanker i hälso-sjukvården m.m.
 • SFS 1995:832. Lag om obduktion m.m.
 • SFS 1990:1147. Begravningsförordningen
 • SFS 1990:1144. Begravningslagen
 • SFS 1988:1472. Smittskyddslagen
 • SOSFS 2005:28 (M) Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.
 • SOSFS 2003:12 Föreskrifter om dödsbevis och dödsorsaksintyg
 • SOSFS 1997:26. Rättsmedicinska undersökningar av avlidna.
 • SOSFS 1996:29 (M) Vissa åtgärder inom hälso-och sjukvården vid dödsfall.
 • SOSFS 1996:28 (M) Kliniska obduktioner m.m.
 • SOSFS 2002:11 (M) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso-sjukvården m.m.
 • SOSFS 2000:11 Anmälan om misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jacobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati.
 • SOSFS 1997:4 (M) Organ- och vävnadstagning för transplantation eller för annat medicinskt ändamål.
 • SOSFS 1992:2 Allmänna råd om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården.
 • SOSFS 1990:8 (M) Allmänna råd rörande omhändertagande av foster
 • SOSFS 1989:1 Föreskrifter om åtgärder för att förhindra förväxlingar inom hälso- och sjukvården; - ändring i 1993:20; ändrad rubrik samt delvis upphävd i, 1995:20.

Senast uppdaterad 2014-02-11 11:40:00

Utskrifter

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webben.