Sköljvätska från bronk

Ansvarig 

Elsebritt Jonsson, telefon: 0455-73 49 51.

Undersökning

Cytologisk bedömning av celler från bronkialsköljvätska (från sköljning av bronkerna, luftrören).

Provtagning

Bronkerna sköljs med fysiologisk koksaltlösning NaCl som samlas upp i ett 10 ml spetsbottnat rör.  Om prov tagits från olika lokalisationer ska det vara ett rör till varje lokalisation. Fyll upp röret med NaCl till fullt. 

Remiss

PAD/CD remiss. Märk prov och remiss tydligt: Bronksköljvätska NaCl. 

Provtagningskärl

10 ml spetsbottnat provrör i plast med skruvkork med patientens namn och personnummer. 

Senast uppdaterad 2015-04-28 10:45:22 av Malin Andersson

Utskrifter

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webben.