Avsked Karlshamn

RUTINER FÖR AVSKED AV AVLIDEN PATIENT

Följande rutiner gäller för Bårhuset Karlshamn

  • Anhöriga bör i första hand få möjlighet att ta avsked på vårdavdelningen där dödsfallet inträffat.

  • Om detta inte är möjligt kan avsked erbjudas i avskedsrummet efter kontakt med bårhuset i Karlshamn.
  • Ta kontakt med bårhustekniker för bokning under ordinarie bemannad tid, vardagar 07.00-16.00 på telefonnummer:

Kent-Ernie Mattsson 0454-73 21 55

Ovanstående information skall ges till anhöriga av personal på vårdavdelningen.

Senast uppdaterad 2017-05-24 11:31:58