Hantering av kroppen

Den avlidne måste förses med id-band i plast (beställs via materialdepån) som fästes runt arm eller fotled.

Kroppen ska alltid placeras på rygg med huvudet högt, raka ben och händerna på magen för att undvika missfärgning (likfläckar) av ansikte och händer.
Använd inte material som är värmeisolerande såsom täcke eller cellulärfilt, lakan är tillräckligt. Transport till kylrum bör ske inom 2 timmar. Använd inte stickande material såsom säkerhetsnålar för att fästa ihop lakan. 

Katetrar och sonder med mera

Katetrar, sonder och infarter skall sitta kvar men vara tätade.

Smitta

Om det föreligger smittorisk, till exempel hepatit, tuberkulos, HIV eller Creutzfeldt-Jakob så ska detta framgå tydligt på Bårhusmeddelandet. Märk också id-band med smittorisk eller blodsmitta. Vid dödsfall med misstänkt blodsmitta (HIV, hepatit, Creutzfeldt-Jakob) ska patienten läggas i Bodybag för att undvika läckage av kroppsvätskor som kan vara smittsamma.

Hörapparater

Sänds till Hörcentralen märkt med patientuppgifter.

Transport av avliden från hemmet till respektive bårhus sker enligt landstingsavtal via begravningsbyrå.

Pacemaker och defibrillator

Se specifika instruktioner på sidan Pacemaker och defibrillator#mce_temp_url#.

Senast uppdaterad 2015-12-04 08:54:19

Utskrifter

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webben.