Bårhusmeddelande

Bårhusmeddelande skall följa med patienten till bårhuset och förvaras enligt rutin i Karlskrona under patientens kudde och enligt rutin i Karlshamn med magnet på kylens utsida. Bårhusmeddelandet ska innehålla uppgifter om varifrån den avlidne införts till bårhuset och av vem.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2018-05-24 08:35:52 av Emma Karlsson

Utskrifter

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webben.