Bårhusmeddelande

Vid infektionsrisk ska varningsetikett användas. Bårhusmeddelandet skall fyllas i av den som konstaterar dödsfallet. Avliden som transporteras till bårhuset skall åtföljas av bårhusmeddelande, för att underlätta fortsatt hantering är det mycket viktigt att alla uppgifter blir ifyllda.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2016-01-21 11:20:45 av Sverker Berggren

Utskrifter

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webben.