Bårhusavdelningarna

På Blekingesjukhuset finns två bårhusavdelningar, en i Karlskrona och en i Karlshamn. De ansvarar för alla avlidna som inkommer till Blekingesjukhuset. Även avlidna i eget boende i kommunen och de avlidna som är ett ärende hos polisen i Blekinge förvaras i bårhuset på Blekingesjukhuset.

Dödsfall inom Blekingesjukhuset meddelas via telefon till bårhusavdelningen måndagar-fredagar på tider och telefonnummer som står här till höger. Bårhuspersonal ombesörjer transport till bårhuset via vaktmästare.

För Blekingesjukhuset i Karlskrona gäller följande: under kvällar och helger, ring växeln. De underrättar jourhavande vaktmästare.

Skicka inte patientens tillhörigheter eller värdeföremål tillsammans med patienten. Undantag är smycken som anhöriga vill ska följa den avlidne.

Senast uppdaterad 2015-12-16 10:25:00 av Sverker Berggren

Kontakt

Obduktion och bårhus Karlskrona, avdelningen för klinisk patologi och cytologi

Bårhuspersonal:
0455-734948
0455-734949

Patologi/cytologilab sekreterare:
0455-73 49 36
0455-73 49 37
0455-73 49 38

Telefontider
Måndag-fredag 7.00-16.00

Telefax
0455-73 49 35

Bårhus Karlshamn, avdelningen för klinisk patologi och cytologi

Bårhustekniker Karlshamn:
Kent-Ernie Mattsson
0454-73 21 55

Telefontider
Måndag-fredag 7.00-16.00

Utskrifter

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webben.