Vitamin D total / 25-hydroxivitamin D - S

Information

 • Analyseras: Helgfri Må - Fr
 • System: Serum
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU10267 
 • Laboratorium: Karlshamn
 • Ackrediterad: ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp. 

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering 

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Transport

Transporteras kylt eller fryst

Hållbarhet

Rumstemp    8 timmar
Kyl               4 dygn
Frys             24 veckor

Referensintervall

 • < 25 nmol/L:   Stöd för D-vitaminbrist
 • 25-75 nmol/L: Vitamin-D brist kan inte uteslutas.
  Behandling kan vara indicerad. Medicinsk bedömning avgör.
 • > 75 nmol/L:   Ses som normal nivå och rekommenderad behandlingsnivå

Mätområde

7,50 – 175 nmol/L 

Kommentarer

 

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Vitamin D, Sannolikt är den vanligaste orsaken till D-vitaminbrist i Sverige bristen på solljus vintertid. Vitamin D-brist orsakar rakitis hos barn, osteomalaci och artros hos vuxna samt myopati, vilket bidrar till åldrandets muskelförlust och som därmed leder till försämrad balans och ökad falltendens. Samband finns också mellan D-vitaminbrist och olika typer av cancer t.ex. coloncancer, vid insulinresistens, förhöjt blodtryck, hjärt-/kärlpåverkan, multipel skleros, Parkinson sjukdom och Alzheimers sjukdom. Man har också använt D-vitaminderivat vid behandling av psoriasis och tuberkulos med god effekt. Dock behövs fler studier för att säkerställa betydelsen av D-vitaminbrist vid ovan nämnda sjukdomar.

Vitamin D är ett prohormon och ej ett vitamin. Exponering för ultraviolett ljus medför en fotolys av 7–dehydroxycholesterol som omvandlas till pre-vitamin D som sedan isomeriseras till vitamin D. D-vitamin fås också via födan. De livsmedel som naturligt innehåller D-vitamin är fiskprodukter, ägg, trattkantareller och inälvsmat. D-vitaminet transporteras från tarmen till levern, där det hydroxyleras till 25(OH) D (25 hydroxy vitamin), vilken är den dominerande cirkulerande formen av vitamin D med en halveringstid på 2-3 veckor. Huvuddelen av vitamin D i blodet är bundet till Vitamin D binding protein (VDPT). Vitaminet transporteras vidare till njurarna, där ytterligare en hydroxylering sker till den aktiva formen 1,25 dihydroxy D-vitamin (1,25 (OH)2 D). Denna variant upplagras i de flesta av kroppens vävnader, dock framförallt i mage-tarm, njurar, paratyreoidea och muskler och även i neuron med hjälp av en vitamin D-receptor som finns i dessa vävnader och celler. Paratyreoideahormonet (PTH) stimulerar till ökad hydroxylering av 25 (OH) D till 1,25 (OH)2 D vid låga calciumkoncentrationer.

Senast uppdaterad 2016-12-08 10:41:50 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren