Urea - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01459
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp, eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp    7 dygn
Kyl               7 dygn
Frys             1 år

Referensintervall

Kvinnor: 18 - 50 år:   2,6 - 6,4 mmol/L
             > 50 år:       3,1 - 7,9 mmol/L
Män:      18 - 50 år:   3,2 - 8,1 mmol/L
             > 50 år:       3,5 - 8,2 mmol/L

Mätområde

1,8 - 107,1 mmol/L

Kommentarer

 

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Urea. Urea är den dominerande utsöndringsformen för kvävet från nedbrytning av aminosyror. Urea bildas bara i levern och den viktigaste eliminationsvägen är njurarna. Produktionen av urea påverkas framför allt av proteinintag och balansen mellan proteinsyntes och proteinnedbrytning. 
Urea fördelar sig jämnt i kroppsvattnet och nivån i blodet bestäms av ett komplext samspel mellan lever- och njurfunktion, nutritionsstatus m.m. Analysen är indicerad för att bedöma vattenbalansen, för att upptäcka och följa förändringar i protein-/aminosyraomsättningen och för att vid uremi kunna värdera ev. toxiska symtom.
Ureahalten i blodet beror både av produktions- och eliminationshastigheten. Vid excessiv proteinnedbrytning t.ex. katabola tillstånd eller blödning i mag-tarmkanalen ses förhöjda värden.
Vid nedsatt diures stiger urea snabbt. Plasmanivån kan vara normal tills njurfiltrationen har sjunkit till 20-40 % av normal GFR (förutsätter normal diures och låg proteintillförsel).
En sänkt nivå ses vid ökad diures, under övergång från katabolt till anabolt tillstånd (konvalescens efter sjukdom), parenteral nutrition och vid lågt proteinintag. Mycket låga värden ses vid medfödda defekter i ureacykeln. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 10:58:28 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren