Urat - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU09356
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp. 

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp     3 dygn
Kyl                7 dygn
Frys              6 månader

Referensintervall

Kvinnor: 18 - 50 år: 155 - 350 µmol/L
             > 50 år:     155 - 400 µmol/L
Män:                       230 - 480 µmol/L

Mätområde

30 - 5950  µmol/L 

Kommentarer

 

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Urat. Urinsyra (2,6,8-trihydroxipurin) är slutprodukten i den mänskliga organismens purinomsättning. Purinbaserna, adenin och guanin, är byggstenar i nukleotiderna som ingår i bl a DNA- och RNA-syntes, ATP, cAMP, många coenzymer och deltar i nästan alla biokemiska processer. I plasma förekommer urinsyra vid fysiologiskt pH praktiskt taget helt i dissocierad form som uratjon. Löslighetsgränsen ligger kring 350 mmol/L vilket ungefär motsvarar övre referensgränsen.

Vid purinfri kost utsöndras ca 70 % av uratpoolen/dygn varav huvuddelen med urinen och resten via digestionskanalen, där uraterna bryts till 90% ned av tarmbakteriernas urikas.

Förhöjda värden förekommer vid primär gikt (Arthritis urica), vid minskad exkretion ex njurinsufficiens och vid ökad bildning med cellsönderfall ex leukemi, polycytemi.

Sänkta värden förekommer vid svår leverskada, ulcerös colit och medfödda enzymbrist-tillstånd ex Wilsons sjukdom, Fanconi-syndrom och Xantinuri. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-09 12:44:25 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren