Östradiol, E2 - S

Information

  • Analyseras: 1 gång/vecka
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU09357 
  • Laboratorium: Karlshamn
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller serumrör, röd propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Avskiljt serum:
Kyl          2 dygn
Frys        6 månader

Referensintervall

Kvinnor:

  • Follikelfas:           45 - 854    pmol/L
  • Ovulationsfas:   151 - 1461  pmol/L
  • Lutealfas:           82 - 1251  pmol/L
  • Postmenopaus:   18 - 505    pmol/L

Män:                  95 - 223   pmol/L

Mätområde

18,4 – 11 010 pmol/L

Kommentarer

 

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Östradiol är det dominerande östrogenet hos fertila icke gravida kvinnor och syntetiseras i ovarierna under inflytande av hypofysgonadotropinerna, FSH och LH. Under graviditet bildas östrogener till största delen i placentan. Östradiolnivåerna/insöndringen varierar på ett karakteristiskt sätt under kvinnans menstruationscykel.
I plasma är östradiol bundet till könshormonbindande globulin (SHBG) och albumin. Koncentrationen av den fria fraktionen i plasma, som svarar för den biologiska aktiviteten, är låg.
Analys av östradiolnivån i serum utförs vid menstruationsrubbningar samt vid fertilitetsrubbningar för utredning och vid behandling med gonadotropiner för ovulationsstimulering och bestämning av ägglossning i samband med in vitro-fertilisering (IVF).

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 11:03:59 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren